Tenis Trenéři

V současnosti v BR trénuje profesionální trenér Mgr. R. Neugebauer.

V případě zájmu přihlášení dětí na tenis do tenisové školy kontaktujte našeho hlavního trenéra:

Mgr. Richard Neugebauer

tel: 605 551 722

e-mail: ri.neugebauer@gmail.com

Více informací  získáte  na http://nespin.cz/ najdete zde také rozvrh tréninků všech dětí, které již trénůjí v tenisové škole.

 

Možnost individuálního tréninku :

Karel Mareš

tel: 603 544 029

e-mail: karel.maresu@seznam.cz

 

Alžběta Bašková

 (informace na recepci BR)

.