Badminton oddíl

V lednu 2016 byl založen nový spolek pro badminton - BR Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s.,

IČO: 04847814, tento oddíl založila trenérka badmintonu  Bc Tereza Horáčková - Jechová .

 
Tereza jechová - Horáčková   je tedy zodpovědná za vedení hodin badmintonu, vybírání příspěvku a ostatní komunikaci s rodiči.
 
BR Sport s.r.o,  pronajímá pouze badmintonové kurty na tyto tréninky. Veškekré dotazy  je  třeba směřovat na hlavní trenérku Bc. Terezu Jechovou - Horáčkovou tel. č. 608 641 331

 

TRÉNINKY JSOU JIŽ V PLNÉM PROUDU, ALE STÁLE JE MOŽNÉ SE PŘÍHLÁSIT!

Pravidelné tréninky:

každé pondělí      17.00 - 19.00 hod. (17 - 18, 18 - 19 hod.)

každou středu     17.30- 18.30  hod.   

každý  čtvrtek      18.00- 19.00  hod.

 

Dále nabízíme badmintonové tréninky rodičů s dětmi:

každou středu     16.30- 17.30  hod.

 Koncept tréninkového programu:

Program badmintonových tréninků rodičů s dětmi je tréninkový program, kdy rodiče aktivně tráví svůj čas se svým dítětem. Smyslem programu je trénink, ve kterém se zapojí společně a získají nové zážitky.

Oba mají možnost osvojení si základů techniky a taktiky badmintonu a celkové radosti ze sportu.

Program je určen pro začátečníky i pokročilé. Do programu se může přihlásit jeden z rodičů a jedno dítě.

Jak budou hodiny vypadat?

V první části hodiny je obsažené rozběhání a rozcvičení. Poté následuje nácvik základních úderů. Druhá část hodiny bude věnovaná volné hře.

Co je potřeba:

Sportovní oblečení a boty do tělocvičny. Možnost zapůjčení raket. Míčky jsou v ceně.

V případě zájmu o kontaktujte hlavní trenérku Bc. Terezu Jechovou - Horáčkovou tel. č. 608 641 331 , email: terezhorackova@gmail.com

 

Cena za tréninky od února 2022 za školní pololetí (tedy 5 měsíců).

1 hod týdně  -  1.700,-- Kč

2 hod týdně -   2.700 ,-- Kč

 

Badmintonové  příspěvky uhraďte na základě domluvy s  trenérkou  2400955390/2010 (Fio Banka), tento účet je účet  badmintonového spolku.

Jako variabilní symbol rodné číslo a do poznámek jméno a příjmení dítěte.

Badminton je  vůbec nejrychlejší raketový sport, ale kromě rychlosti potřebujete ještě sílu, obratnost, vytrvalost  a pohyblivost. Preferujeme jednoznačně všesportovní obecnou přípravu. Důraz klademe na hravost, soutěživost, rychlost frekvenčního charakteru, rozvoj pohybových schopností atd.


Děti je třeba nadchnout - budujeme především vztah ke sportu.
Děti se naučí všechny způsoby držení rakety, správnému postoji a technice jednotlivých  úderů.
Děti jsou rozděleny dle věkových kategorií, protože vyžadují individuální přístup, neboť  „dítě není malý dospělý“.

 

Přijďte mezi nás a neseďte doma!

Těším se na Vás 

Tereza 

Fotogalerie z badmintonových turnajů