Badminton oddíl

V lednu 2016 byl založen nový spolek pro badminton - BR Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s.,

IČO: 04847814, tento oddíl založila trenérka badmintonu  Bc Tereza Horáčková - Jechová .

 
Tereza jechová - Horáčková   je tedy zodpovědná za vedení hodin badmintonu, vybírání příspěvku a ostatní komunikaci s rodiči.
 
BR Sport s.r.o,  pronajímá pouze badmintonové kurty na tyto tréninky. Veškekré dotazy  je  třeba směřovat na hlavní trenérku Bc. Terezu Jechovou - Horáčkovou tel. č. 608 641 331

Již nyní lze přihlásit děti na pravidelné tréninky, které se budou konat již od 7.9.2020

Pravidelné tréninky:

každé pondělí od 17 - 19 hod. (17 - 18, 18 - 19 hod.)

každou středu  od 17.30- 18.30 hod.

 

V případě zájmu o kontaktujte hlavní trenérku Bc. Terezu Jechovou - Horáčkovou tel. č. 608 641 331 , email: terezhorackova@gmail.com

 

Cena za tréninky od září 2020:

1 hod týdně  - 1.200 Kč

2 hod týdně -   2.200 Kč

ceny jsou uvedeny za pololetí (září - leden 2021).

Badmintonové  příspěvky uhraďte na základě domluvy s  trenérkou  2400955390/2010 (Fio Banka), tento účet je účet  badmintonového spolku, platbu tedy neposíláte na účet BR Sport centra.

Jako variabilní symbol rodné číslo a do poznámek jméno a příjmení dítěte.

Badminton je  vůbec nejrychlejší raketový sport, ale kromě rychlosti potřebujete ještě sílu, obratnost, vytrvalost  a pohyblivost. Preferujeme jednoznačně všesportovní obecnou přípravu. Důraz klademe na hravost, soutěživost, rychlost frekvenčního charakteru, rozvoj pohybových schopností atd.


Děti je třeba nadchnout - budujeme především vztah ke sportu.
Děti se naučí všechny způsoby držení rakety, správnému postoji a technice jednotlivých  úderů.
Děti jsou rozděleny dle věkových kategorií, protože vyžadují individuální přístup, neboť  „dítě není malý dospělý“.

 

Přijďte mezi nás a neseďte doma!

Těším se na Vás 

Tereza 

Fotogalerie z badmintonových turnajů