otevírací

 

 1. Všichni návštěvníci, kteří vstupují do vnitřního objektu sportovního areálu, si musí svoji obuv řádně očistit, zvláště chtějí-li si ji uložit do skříněk. Vstup na jakékoliv sportoviště je dovolen pouze po přezutí, v řádně očištěné sportovní obuvi od antuky či drobných kamínků. Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje používat na hru značkovou sportovní – sálovou či tenisovou obuv.
 2. Sportování v celém areálu je na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci jsou povinni se chovat slušně, ohleduplně a v duchu fair-play. V případě, že návštěvník bude vyžadovat vstup na sportoviště v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nebude mu tak provozovatelem umožněno. Náhrada takto zamítnuté předem zamluvené doby nebude možná. Při zpozorování hrubého a nesportovního chování, násilí, šikany, používání vulgárních, urážlivých či rasistických výrazů, sexuálního obtěžování anebo vandalismu bude dotyčný návštěvník okamžitě vykázán a nebude mu již v budoucnu umožněn vstup do areálu. Případný kredit, který by měl takovýto jedinec na čipové kartě, bude moci přepsat na jiného uživatele. Upozorňujeme návštěvníky, že je celý areál monitorován průmyslovými kamerami.
 3. Jakékoliv, i na první pohled a pocit nepatrné zranění, způsobené v celém sportovním areálu, je dotyčný povinen hlásit u recepce a sepsat o tom protokol. Pokud takto neučiní a bude později žádat na provozovateli náhradu škody tímto zraněním způsobené, nebude na to brán zřetel. Upozorňujeme návštěvníky, že je celý areál monitorován průmyslovými kamerami.
 4. Používání víceúčelových hal, squashových dvorců, sportovního vybavení a doplňků či cvičebních strojů v oddělení Cardio-fitness, dětmi bez dozoru rodičů je pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatelem sportovního areálu jej výslovně nedoporučuje. Provozovatel neručí v žádném případě za zranění způsobené nedbalostí či nepřítomností ze strany doprovody dětí. V jiném případě je třeba postupovat dle bodu 2 Provozního řádu BR Sport Centra v Rychnově nad Kněžnou.
 5. Na trenažérech v oddělení Cardio-fitness je zakázáno jejich používání bez  ručníků na sedadlech. Porušení  tohoto bodu může pro dotyčného uživatele znamenat okamžité ukončení jejich používání provozovatelem, dokud nebude sjednána náprava. Není dovoleno využívat ke cvičení radiátory či ostatní pomůcky, které nejsou výhradně určeny pro cvičení.     
 6. Používání dětských koutků je na vlastní nebezpečí a ponechání dětí bez dohledu dospělé osoby provozovatel nedoporučuje. Pozor na nízký strop v dětském koutku pod schody v přízemí u recepce! Upozorňujeme návštěvníky, že je celý areál monitorován průmyslovými kamerami.
 7. Rezervace hodin ve všech sportovištích je závazná. Při zrušení blokace bude provozovatel postupovat tak, jak je uveřejněno na recepci u vstupu do vnitřních prostor areálu (viz. storno poplatky).
 8. Provozovatel si vyhrazuje v případě konání významné sportovní akce ( např. mládežnický nebo firemní turnaj, sport. exhibice, aj.) právo rezervaci zrušit. O takovéto změně bude nájemce sportoviště informován v předstihu min. 7 dnů před jeho rezervací. Tato náhrada může být kompenzována po vzájemné dohodě jiným termínem.
 9. Prosíme všechny uživatele, aby dodržovali termíny a časy zahájení sportování a včas ukončovali svoji pronajatou dobu. V případě pozdních příchodů není dovoleno přetahovat svoji aktivitu do následujících rezervací jiných uživatelů. Naše hodina trvá 55 minut. Zbylých 5 minut je určeno na výměnu zákazníků na kurtech, k úklidu pomůcek, popřípadě k sestavení či rozebrání badmintonových kurtů.
 10. Do budovy není dovoleno ukládat jízdní kola, motocykly. Předem očištěné skateboardy či kolečkové je možné odložit do skříňky.
 11. Ve všech vnitřních prostorách platí zákaz kouření.
 12. V celém areálu jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci platné dopravní značení. V případě jízdy na kole, skateboardu či kolečkových bruslích, jsou povinni jezdit s maximální opatrností a ohleduplností.
 13. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a uklízet po sobě všechny odpadky v celém areálu a ve všech prostorách.
 14. Všichni uživatelé mohou používat jen jim předělené prostory a ručí za všechny škody, které během užívání způsobili. Uživatelé jsou povinni ihned hlásit každou škodu na zařízení tenisové haly. Mimo škod neúmyslně zaviněných jsou uživatelé povinni v nejkratší době, nejpozději však do 14 dnů, odstranit všechny způsobené škody na vlastní náklady. Upozorňujeme, že celý areál je monitorován průmyslovými kamerami.
 15. Hrubé a opakované porušování tohoto provozního řádu může mít za následek ukončení používání sportovišť v celém areálu a do budoucna zákaz vstupu dotyčnému uživateli.
 16. Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a dále se dle něj řídit.

 

Pokyny a pravidla při užívání squashových kurtů

Obecně

Na kurtech pro hru SQUASH smí hráči používat pouze:

- rakety určené pro hru squash a to v provedení (materiál) Al, komposit, grafit, titan nebo jejich sloučeniny.

- míčky určené pro hru squash a to dle doporučení ( modrá tečka - rychlé pro začátečníky, červená tečka - střední pro pokročilé, žlutá tečka - zkušení hráči, dvě žluté tečky - profesionálové).

- obuv nejlépe přímo určená pro hru squash nebo i jiná sálová obuv, která na parketách kurtu squash nezanechává jakékoli stopy. 

POZOR!!!

Pro hru squash doporučuje WSF (Světová asociace squashe) a ČASQ (Česká asociace squashe) použití ochranných brýlí. Dle rozhodnutí WSF jsou při výkonnostních zápasech ochranné brýle v kategoriích juniorů (do 18 let) povinné!

Dveře kurtu squash

- jsou v klidovém stavu zavřené a hráči vstupují do předem osvětleného prostoru squash kurtu. Stisknutím páčky dveřní uzávěry v její klidové poloze, jejím vychýlením a lehkým tlakem na skleněnou tabuli dveří směrem do squash kurtu, dveře squash kurtu otevřeme.Konstrukce pantu vstupních dveří umožňuje pohyb dveří v úhlu 0 až 90 stupnů ve směru do prostoru squash kurtu. Po vstupu hráče nebo hráčů do prostoru squash kurtu musí být dveře uzavřeny. Otevřené nebo i pootevřené (nedovřené) dveře squash kurtu jsou velmi nebezpečné zejména pro hráče samotné. Při uzavírání dveří squash kurrtu postupujte s "citem". Dveře přivřete a dlaní lehce dotlačte až do polohy, kdy páčka dveřní uzávěry zaskočí do klidové polohy.

Kopání do dveří a bouchání s dveřmi je přísně zakázáno!!!

Jsou-li dveře zavřené a nachází-li se páčka dveřní uzávěry v klidové poloze, jsou dveře squash kurtu bezpečně uzavřené a hru lze zahájit.

Bezpečnostní sklo zadní skleněné stěny pro hru squash je určené pouze k odrazu míče zpět do hry. Je testováno v rámci certitikace WSF pro případ pádu lidského těla. Jakékoli svévolné narážení do zadní skleněné stěny, odrážení se od ní, kopání, údery raket apod. je nepřípustné a je přísně zakázáno!!!

Jestliže zákazník, který se chová na kurtu hrubě a nepřiměřeně, neuposlechne pokynů služby k zklidnění svého chování a pokračuje ve svém nepřiměřeném chování i nadále, dojde k jeho vykázání z kurtu. Při opakování hrubého a nepřiměřeného chování i při dalších návštěvách nebudou, takovému zákazníku, další rezervace ani jiné služby poskytnuty. Při destrukci zadního skla bude provedeno šetření a cena pořizovacích nákladů nového skla bude vymáhána po účastnících takového incidentu. Nezneužívejte vynikajících vlastností zadní skleněné stěny squash, mějte na paměti, že se jedná o SKLO!!!

Po ukončení hry a odchodu ze squash kurtu postupujte následovně. Prstem, prostrčeným otvorem ve dveřích, stiskněte na páčku dveřní uzávěry až po její uvolnění z klidové polohy. Volným tahem dveře otevřete směrem k sobě (stojíte-li v squash kurtu). Dveře squash kurtu za sebou vždy uzavřete.

Tyto kurty jsou svými rozměry konstruovány v souladu s pravidly WSF pro mezinárodní dvouhru tj. na kurtu se pohybují vždy dva hráči v souhladu s požadavky uvedenými ve výše uvedených bodech. Na kurtech lze, v rámci možností, odehrát i zápasy ve čtyřhře (regulérní šířkový rozměr squash kurtu pro čtyřhru je o 1 bm větší. Hraje se v souladu s pravidly pro mezinárodní dvouhru nebo čtyřhru dle WSF a ČASQ.

 

STORNO POPLATKY

 • STORNO 0 - 24 HOD při zrušení rezervace tenisové halybadmintonového a squashového kurtu - STORNO POPLATEK VE VÝŠI 100% Z CENY SLUŽBY
 • STORNO 0 - 24 HOD při zrušení kruhového tréninku a bodyformu STORNO POPLATEK VE VÝŠI 100% z CENY SLUŽBY

Za ztrátu či zničení klíčku od šatní skříňky požadujeme 100,- Kč.

Rezervace na tenis, badminton a squash lze zrušit pouze sms na tel. 773 047 791 nebo e-mailem recepce@brsportcentrum.cz (popřípadě osobně na recepci).

Zrušení kruhového tréninku  pouze sms na tel. recepce 773 047 791.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ !

Hygienická opatření v souvislosti s  COVID - 19

Vážení klienti, BEZPEČNOST A SPOKOJENOST NA PRVNÍM MÍSTĚ!

V souvislosti s globální pandemií koronaviru neustále sledujeme doporučení hygienických stanic, a proto jsme v BR SPORT CENTRU rozšířili hygienická opatření a zvýšili důraz na kontrolu čistoty a hygieny. Chceme vás ujistit, že po úplném vydezinfikování a kontrole všech prostorů včetně vybavení je cvičení v našem centru naprosto bezpečné a v průběhu celé otevírací doby bude k dispozici úklid.  Připraveny máme také bezoplachové dezinfekční gely a to na všech sportovištích (hala A, hala B, cardio, squashe) a v prostoru recepce..

Povinností každého návštěvníka BR je dodržovat aktuální nařízení vlády nyní od 1.8.2021 tedy OTN info zde.

 

 

Žádáme všechny klienty, aby zvážili svůj zdravotní stav a neohrozili tak ostatní sportovce. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící!

Věříme, že tato hygienická opatření společně zvládneme a pobyt v našem sportovním centru pro Vás bude radostí!