Historie areálu

 

BR Sport Centrum bylo postaveno v letech 2009-2010 za přispění z fondů EU z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Celý komplex multifunkčního sportovního centra vznikl v místě bývalého výrobního závodu Prefa v Rychnově nad Kněžnou. Částečně se jednalo jak o novou výstavbu, tak o rekonstrukci původních objektů. Generálním projektantem byl Ing. Arch. V. Pošepný (Ateliér Adip Hradec Králové). Jako generální dodavatel stavby byla vybrána společnost Kerson spol. s r.o., Dobré.

Při přípravách našeho areálu jsme vycházeli z osobních zkušeností držitelů podobných areálů navštívených v zahraničí, především v Západní Evropě. Zároveň jsme při výběru použitých materiálů dbali na jejich kvalitu a komfort pro budoucí uživatele. U dodavatelů jsme se zaměřili na jejich profesionalitu, reputaci a kvalitně odvedenou práci.Samozřejmostí byla ekologičnost a důraz na snížení spotřeby energií.

 

 

Fotogalerii původního stavu areálu a průběh stavebních prací