Znovuotevření provozu - podmínky pro vstup pro klienty BR

Otevíráme veškerá vnitřní sportoviště, po klientech budeme vyžadovat podpis níže uvedeného čestné prohlášení na recepci před vstupem na sportoviště.

 

Prohlašuji, že nemám klinické známky onemocnění COVID-19 a že jsem:

 

  1. jsem absolvoval/a  nejdéle před 72 hodinami antigenní test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 

  1. jsem absolvoval/a v zaměstnání nejdéle před 72hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 

  1. jsem absolvoval/a  nejdéle před 7 dny test PCR  na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

 

  1. jsem absolvoval/a  první dávku očkování proti onemocnění COVID-19. 

 

  1. jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 

  1. jsem absolvoval/a preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou přímo v provozovně BR Sport s.r.o.,  Javornická 1705, Rychnov nad Kněžnou 516 01 IČO:42883539 s negativním výsledkem.