Zdravotní pojišťovny přispívají na sport i v roce 2023

Poku chcete čerpat, stačí si nechat vypsat doklad se jménem a přiložit doklad o uhrazení z našeho systému a odeslat na ZP.

Zde se dočtete o jakou výši příspěvku můžete žádat:

Žádost se  podává písemně na tiskopise pojišťovny, e-mailem, ale většina pojišťoven preferuje podávání žádostí přes jejich vlastní systém. Vždy je nutné zdokladovat úhradu za sportoní aktivitu- pokud uhradíte  na recepci BR organizované cvičení, tedy - kruhový trénink , powerjógu, cvičení dětí, sportovní příprava dětí.

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-podpory-zdraveho-zivotniho-stylu

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

https://www.cpzp.cz/preventivni-programy

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci#program-pohyb