Velikonoční turnaj mixů 7. 4. 2018

Pořadí  Dvojice
1. místo Marešovi
2. místo  Stiblíková A. - Tichý M.
3. místo Duzbabovi
4. místo Schejbalová K. - Dušek P.
5. místo Gajdošová V. - Myška D.
6. místo Ryškovi