Informační memorandum - GDPR BR

Informační memorandum GDPR

Tento dokument poskytuje všem návštěvníkům BR Sport centra informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

BR Sport centrum uchovává o svých návštěvnících následující informace:

  • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto návštěvníka centra.
  • Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od Vás za účelem efektivní komunikace mezi BR Sport centrem a jeho návštěvníky.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

  • Data jsou primárně užívána k zajištění individuálních  rezervací sportovišť, dále při organizaci společných sportovních aktivit jako jsou organizovaná cvičení, tábory, soustředění, turnaje či jiné společné aktivity, které jsou předmětem činnosti BR Sport centra. Jakožto zaregistrovaní návštěvníciBR Sport centra  můžete dostávat pozvánky na různé  sportovní akce pořádané BR Sport centrem.
  • Na akcích, které pořádá, pořizuje BR Sport centrum fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. BR Sport centrum považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit BR Sport centra.
  • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. Pro případ nutné komunikace ohledně rezervace či info k pořádané akci.
  • BR Sport centrum vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o Vašich platbách vůči BR Sport centru.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

  • BR Sport centrum ukládá osobní údaje svých návštěvníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy BR Sport centra. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

  • Pro činnost BR Sport centra potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od Vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje. 
  • V případě pořizování fotodokumentace, z akcí (turnaje, soutěže, tábory apod.) považujeme zpracování informací za oprávněný zájem BR Sport centra. Při porovnání oprávněnosti zájmů BR Sport centra a  újmy, které se vám, jako návštěvníkům, dostávána Vašich právech, jsme vyhodnotili, že BR Sport centrum je oprávněno tyto činnosti vykonávat. 

Komu vaše údaje předává BR Sport centrum?

  • Vaše osobní a kontaktní údaje nikomu dalšímu nepředáváme.

Vaše další práva:

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu. 

 

V Rychnově nad Kněžnou 20.5.2018 za  BR Sport s.r.o. Ing. Martin Bašek jednatel